0 Tilauskori

Olemme päivittäneet laatu- ja ympäristöstandardimme 2015-versioihin

13.12.2018

ST-Koneistus on päivittänyt laadunhallintajärjestelmänsä uudistetun ISO 9001:2015 -version mukaiseksi ja ympäristöjärjestelmänsä ISO 14001:2015 -version mukaiseksi. Järjestelmien päivittäminen oli yksi tärkeä osa jatkuvan kehittämisen tavoitettamme.

Standardien uusissa versioissa johdon sitouttamisen merkitystä on korostettu. Uudistus on hyvä, sillä laatu- ja ympäristöasiat kuuluvat koko organisaatiolle, eivät ainoastaan tuotannolle, kuten usein mielletään.

 

– Johdon osallistaminen on tärkeää, koska johdon esimerkin ansiosta muidenkin aktiivisuutta saadaan lisättyä. Johdon esimerkin ansiosta työntekijöiden omaehtoinen sitoutuminen laatu- ja ympäristöasioihin lisääntyy ja se voi levitä organisaatiossa hyvinkin laajalti, ST-Koneistuksen laatuinsinööri Harri Puheloinen kertoo.

 

Laatustandardipäivityksessä ST-Koneistus on kiinnittänyt erityisesti huomiota prosessikuvauksiin, minkä uskotaan vaikuttavan myönteisesti muun muassa tuotteiden tasalaatuisuuteen. Kun toiminta on systemaattista, voidaan myös luoda päteviä mittareita toiminnan seuraamiseksi.

 

– Mittaustulokset sitten kertovat, olemmeko oikealla tasolla ja auttavat meitä tarvittaessa tekemään oikean suuntaisia parannuksia. Näkisin kaiken kaikkiaan, että standardien päivittäminen on hyvä askel eteenpäin jatkuvan kehittämisen tiellä, Puheloinen pohtii.

 

Perään hän kuitenkin haluaa huomauttaa, että viimekädessä tärkein mittari on asiakastyytyväisyys ja että laatu on sitä, kun tuote ja toiminta täyttävät asiakkaan vaatimukset – parhaassa tapauksessa jopa ylittävät ne.

 

 

”Olemme ottaneet käyttöön materiaaleja ja menetelmiä, joiden ansiosta tuotteidemme pinnat kestävät aiempaa paremmin kulutusta. Samalla itse pinnoitusmateriaali on entistäkin ympäristöystävällisempää.”

 

Niinpä laadun lisäksi ST-Koneistus pyrkii parhaaseen mahdolliseen asiakastyytyväisyyteen myös toimitusvarmuuden saralla ja siihen myös panostetaan juuri nyt todella paljon. Tästä syystä onkin hyvä, että laatustandardipäivityksessä kiinnitetään huomiota myös riskienhallintaan. Esimerkiksi henkilökunnan sairastumistapauksiin, työkalu- ja konerikkoihin sekä materiaalisaatavuuden ongelmatilanteisiin pyritään standardin avulla valmistautumaan ennakoivasti.

 

Uusi ympäristöstandardi puolestaan siirtää painopistettä ympäristöjärjestelmän parantamisesta ympäristönsuojelun tason parantamiseen. ST-Koneistus onkin kehittänyt konkreettisin toimin energiatehokkuuttaan ja tuotantomenetelmiään entistä ympäristöystävällisempään suuntaan.

 

– Esimerkiksi hydrauliikkalohkojen pintakäsittelyssä olemme ottaneet käyttöön materiaaleja ja menetelmiä, joiden ansiosta tuotteidemme pinnat kestävät aiempaa paremmin kulutusta. Samalla itse pinnoitusmateriaali on entistäkin ympäristöystävällisempää, Puheloinen kertoo esimerkkeinä.

 

ST-Koneistuksella on ollut aiemmat versiot laatu- ja ympäristöstandardeista auditoituna vuodesta 2008.

 

ST-Koneistus on Suomen suurin vaativiin erikoisarjoihin erikoistunut hydrauliikkalohko- ja komponenttitoimittaja. Valmistamme monimutkaisia komponentteja suurella kapasiteetilla alan nykyaikaisinta laitekantaa hyödyntäen.

Autamme hydrauliikkayrityksiä sekä kone- ja laiterakennusteollisuutta valmistamaan laadukkaita lopputuotteita kilpailukykyiseen hintaan maailmanlaajuisesti.

 

Jarkko Selin
profile_blank

Jarkko Selin
Toimitusjohtaja

YHTEYS
Puh. +358 10 229 3112
jarkko.selin@st-koneistus.fi

×
Tommi Peltonen
profile_blank

Tommi Peltonen
Yrittäjä

YHTEYS
Puh. +358 10 229 3111
tommi.peltonen@st-koneistus.fi

×
Katja Koponen
profile_blank

Katja Koponen
Tuotantopäällikkö, yrittäjä

YHTEYS
Puh. +358 10 229 3102
katja.koponen@st-koneistus.fi

×
Jani Vienola
profile_blank

Jani Vienola
Kokoonpanovastaava

YHTEYS
Puh. +358 10 229 3113
jani.vienola@st-koneistus.fi

×
Mari Romppanen
profile_blank

Mari Romppanen
Tuotanto- ja laatuinsinööri, reklamaatiot

YHTEYS
Puh. +358 10 229 3103
mari.romppanen@st-koneistus.fi

×
Margareeta Naukkarinen
profile_blank

Margareeta Naukkarinen
Toimistosihteeri

YHTEYS
Puh. +358 10 229 3100
margareeta.naukkarinen@st-koneistus.fi

×
Teemu Määttä
teemu

Teemu Määttä
Myynti

YHTEYS
Puh. +358 50 453 2425
teemu.maatta@st-koneistus.fi

×
Veli-Pekka Pirttijoki
profile_blank

Veli-Pekka Pirttijoki
Tuotantopäällikkö

YHTEYS
Puh. +358 50 594 2222
veli-pekka.pirttijok@st-koneistus.fi

×
Jarkko Selin
profile_blank

Jarkko Selin
CEO

CONTACT
Tel. +358 10 229 3112
jarkko.selin@st-koneistus.fi

×
Tommi Peltonen
profile_blank

Tommi Peltonen
Sales, entrepreneur

CONTACT
Tel. +358 10 229 3111
tommi.peltonen@st-koneistus.fi

×
Katja Koponen
profile_blank

Katja Koponen
Production manager, entrepreneur

CONTACT
Tel. +358 10 229 3102
katja.koponen@st-koneistus.fi

×
Jani Vienola
profile_blank

Jani Vienola
Production, rotation tracks

CONTACT
Tel. +358 10 229 3113
jani.vienola@st-koneistus.fi

×
Margareeta Naukkarinen
profile_blank

Margareeta Naukkarinen
Management

CONTACT
Tel. +358 10 229 3100
margareeta.naukkarinen@st-koneistus.fi

×
Teemu Määttä
teemu

Teemu Määttä
Sales

CONTACT
Tel. +358 50 453 2425
teemu.maatta@st-koneistus.fi

×
Veli-Pekka Pirttijoki
profile_blank

Veli-Pekka Pirttijoki
Production manager

CONTACT
Tel. +358 50 594 2222
veli-pekka.pirttijok@st-koneistus.fi

×
Juha Niemelä
profile_blank

Juha Niemelä
Tilauskäsittely

YHTEYS
Puh. +358 50 355 5589
juha.niemela@st-koneistus.fi

×
Juha Niemelä
profile_blank

Juha Niemelä
Order processing

CONTACT
Tel. +358 50 355 5589
juha.niemela@st-koneistus.fi

×
Harri Puheloinen
profile_blank

Harri Puheloinen
Projekti-insinööri

YHTEYS
Puh. +358 40 5654580
harri.puheloinen@st-koneistus.fi

×
Jorma Väisänen
profile_blank

Jorma Väisänen
Projektimyynti

YHTEYS
Puh. +358 40 5458384
jorma.vaisanen@st-koneistus.fi

×