Olemme päivittäneet laatu- ja ympäristöstandardimme 2015-versioihin

Olemme päivittäneet laatu- ja ympäristöstandardimme 2015-versioihin
Uutinen
 | 13.12.2018

ST-Koneistus on päivittänyt laadunhallintajärjestelmänsä uudistetun ISO 9001:2015 -version mukaiseksi ja ympäristöjärjestelmänsä ISO 14001:2015 -version mukaiseksi. Järjestelmien päivittäminen oli yksi tärkeä osa jatkuvan kehittämisen tavoitettamme.

Standardien uusissa versioissa johdon sitouttamisen merkitystä on korostettu. Uudistus on hyvä, sillä laatu- ja ympäristöasiat kuuluvat koko organisaatiolle, eivät ainoastaan tuotannolle, kuten usein mielletään.

 

– Johdon osallistaminen on tärkeää, koska johdon esimerkin ansiosta muidenkin aktiivisuutta saadaan lisättyä. Johdon esimerkin ansiosta työntekijöiden omaehtoinen sitoutuminen laatu- ja ympäristöasioihin lisääntyy ja se voi levitä organisaatiossa hyvinkin laajalti, ST-Koneistuksen laatuinsinööri Harri Puheloinen kertoo.

 

Laatustandardipäivityksessä ST-Koneistus on kiinnittänyt erityisesti huomiota prosessikuvauksiin, minkä uskotaan vaikuttavan myönteisesti muun muassa tuotteiden tasalaatuisuuteen. Kun toiminta on systemaattista, voidaan myös luoda päteviä mittareita toiminnan seuraamiseksi.

 

– Mittaustulokset sitten kertovat, olemmeko oikealla tasolla ja auttavat meitä tarvittaessa tekemään oikean suuntaisia parannuksia. Näkisin kaiken kaikkiaan, että standardien päivittäminen on hyvä askel eteenpäin jatkuvan kehittämisen tiellä, Puheloinen pohtii.

 

Perään hän kuitenkin haluaa huomauttaa, että viimekädessä tärkein mittari on asiakastyytyväisyys ja että laatu on sitä, kun tuote ja toiminta täyttävät asiakkaan vaatimukset – parhaassa tapauksessa jopa ylittävät ne.

 

 

”Olemme ottaneet käyttöön materiaaleja ja menetelmiä, joiden ansiosta tuotteidemme pinnat kestävät aiempaa paremmin kulutusta. Samalla itse pinnoitusmateriaali on entistäkin ympäristöystävällisempää.”

 

Niinpä laadun lisäksi ST-Koneistus pyrkii parhaaseen mahdolliseen asiakastyytyväisyyteen myös toimitusvarmuuden saralla ja siihen myös panostetaan juuri nyt todella paljon. Tästä syystä onkin hyvä, että laatustandardipäivityksessä kiinnitetään huomiota myös riskienhallintaan. Esimerkiksi henkilökunnan sairastumistapauksiin, työkalu- ja konerikkoihin sekä materiaalisaatavuuden ongelmatilanteisiin pyritään standardin avulla valmistautumaan ennakoivasti.

 

Uusi ympäristöstandardi puolestaan siirtää painopistettä ympäristöjärjestelmän parantamisesta ympäristönsuojelun tason parantamiseen. ST-Koneistus onkin kehittänyt konkreettisin toimin energiatehokkuuttaan ja tuotantomenetelmiään entistä ympäristöystävällisempään suuntaan.

 

– Esimerkiksi hydrauliikkalohkojen pintakäsittelyssä olemme ottaneet käyttöön materiaaleja ja menetelmiä, joiden ansiosta tuotteidemme pinnat kestävät aiempaa paremmin kulutusta. Samalla itse pinnoitusmateriaali on entistäkin ympäristöystävällisempää, Puheloinen kertoo esimerkkeinä.

 

ST-Koneistuksella on ollut aiemmat versiot laatu- ja ympäristöstandardeista auditoituna vuodesta 2008.

 

ST-Koneistus on Suomen suurin vaativiin erikoisarjoihin erikoistunut hydrauliikkalohko- ja komponenttitoimittaja. Valmistamme monimutkaisia komponentteja suurella kapasiteetilla alan nykyaikaisinta laitekantaa hyödyntäen.

Autamme hydrauliikkayrityksiä sekä kone- ja laiterakennusteollisuutta valmistamaan laadukkaita lopputuotteita kilpailukykyiseen hintaan maailmanlaajuisesti.