Puhdastila

Puhdastila kokoonpano- ja testaustoimintaa varten

Kokoonpano- ja testaustoimintamme tapahtuu eristetyssä puhdastilassa.

Puhdastilassa suoritettava kokoonpano takaa toimintavarman hydrauliikan

Suurin riski epäpuhtauksien pääsemiselle hydrauliikkajärjestelmään on juuri komponentin valmistuksen jälkeen tehtävän puhdistuksen ja jatkojalostuksen välissä.

ST-Koneistuksella hydrauliikkajärjestelmien kokoonpano- ja testaus tapahtuu aina muusta tuotannosta eristetyssä puhdastilassa.

Monitorointi
Puhdastila
previous arrow
next arrow
 

Kokoonpanotilamme puhtaus varmistetaan mm. seuraavalla tavalla:

  • Tila on ylipaineistettu.
  • Sisään päästettävä ilma suodatetaan.
  • Kaikki tilaan tuotavat tuotteet ovat pestyjä.
  • Tilaan kuljetaan kaksoisovien kautta, joista toinen on aina suljettuna.

Tilaan on myös asennettu ilman puhtautta monitoroiva laitteisto, jonka mittaustulokset ovat nähtävillä tilassa reaaliaikaisesti. Lisäksi kaikki ilmanpuhtauteen liittyvä data tallentuu pilvipalveluun.

Miksi puhtaus on tärkeää?

Hydrauliikkaa sisältävät koneet ja laitteet ovat äärimmäisen herkkiä epäpuhtauksille. Pienikin partikkeli metsäkoneen tai kaivoslaitteen hydrauliikkajärjestelmässä voi pysäyttää työt päiviksi.

Ongelman ennakointia vaikeuttaa se, ettei hydrauliikkajärjestelmien öljynkiertoon päätyneitä epäpuhtauksia voida seuloa täydellisesti testikäytössä, sillä niiden liikkeelle lähteminen järjestelmässä saattaa kestää kymmeniä käyttötunteja.

Huomion arvoista on myös se, että epäpuhtaus voi aiheuttaa operoijalle merkittäviä tulomenetyksiä ja korjauskustannuksia. Pahimmassa tapauksessa sakkaava kone aiheuttaa vaaratilanteen koneen käyttäjälle tai koneen ympärillä oleville sivullisille.

Slide 1 – copy
ISO 9001:2015
LAATUJÄRJESTELMÄ

Voimassa 30. marraskuuta 2025

ISO 14001:2015
YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ

Voimassa 30. marraskuuta 2025

Tutustu laatu- ja ympäristöpolitiikkaamme.