Laatu- ja ympäristöpolitiikka

Laatu- ja ympäristöpolitiikkamme

Haluamme tuottaa laadukkaita tuotteita kestävällä tavalla.

ST-Koneistus noudattaa kaikessa toiminnassaan strategiansa mukaista laatu- ja ympäristöpolitiikkaa

Yleisesti ST-Koneistus sitoutuu valmistamaan kaikki tuotteensa asiakkaidensa edellyttämällä laatutasolla. Lisäksi kaikki asiakaspalvelusta vastaavat työntekijämme ovat ohjeistettu vastaamaan asiakkaidemme kyselyihin viipymättä. Käymme myös läpi kaiken asiakkailtamme saadun palautteen ja arvioimme toimenpiteiden tarpeellisuuden niiden suhteen.

Mittaamme aktiivisesti asettamiemme laatutavoitteiden toteutumista ja olemme huomioineet toimintamme jatkuvan parantamisen strategiassamme sekä käytännön toiminnassamme.

Lisäksi kehitämme oman henkilöstömme osaamista työntekijän toimenkuvaan liittyvillä koulutuksilla. Viime kädessä yrityksemme johto on sitoutunut tarjoamaan edellytykset kokonaisvaltaisen laadun toteuttamiselle kaikessa toiminnassamme läpi organisaation.

Ympäristöpolitiikkamme edellyttää, että tunnistamme toimintaamme liittyvät ympäristövaikutukset ja pyrimme suojelemaan ympäristöä kaikin mahdollisin tavoin. Työntekijöitä koulutetaan ja ohjeistetaan ympäristöpolitiikkamme edellyttämissä asioissa sekä heidän yleistä ympäristötietoutta pyritään aktiivisesti lisäämään. Tiedotamme yhteistyötahojamme sekä sidosryhmiämme ympäristöystävällisyyteen ja kierrätykseen liittyvistä päämääristämme ja vaatimuksistamme.

ST-Koneistuksen ympäristö- ja laatupolitiikka edellyttää yhtiöltä jatkuvaa toiminnan kehittämistä, ja se sitoo noudattamaan kaikkia voimassaolevia lakeja, viranomaismääräyksiä ja standardeja, mitkä koskevat ST-Koneistuksen toimittamia tuotteita, tai mitkä ovat yleisesti asetettu noudatettavaksi Suomessa tai EU:n laajuisesti. Olemme myös ISO 9001 ja 14 001 sertifioitu yritys.

Slide 1 – copy
OTA YHTEYTTÄ
LAATUOSASTOOMME

Harri Puheloinen

Laatupäällikkö

+358 40 5654580
harri.puheloinen@st-koneistus.fi

Slide 1
Yhteystiedot

ST-Koneistus Oy
Hopeatie 3
33470 Ylöjärvi
FINLAND

Puh. +358 10 229 3100
Fax +358 10 229 3110