Tiivis yhteistyö on voimavara, joka vie molempia osapuolia eteenpäin!

Tiivis yhteistyö on voimavara, joka vie molempia osapuolia eteenpäin!
ST-Koneistuksen myyntipäällikkö Teemu Määttä.
Henkilöstö
 | 01.03.2018

ST-Koneistuksen myyntipäällikkö Teemu Määttä näkee asiakkaiden palvelutarpeiden kasvun sekä työnantajansa että sen asiakkaiden etuna.

Maailmantalouden kohentumisen ja sen mukana nousseen kysynnän myötä myös suurten kone- ja laitevalmistajien palvelutarpeet ovat kasvaneet. ST-Koneistuksen myyntipäällikkö Teemu Määtän mukaan myös heidän avainasiakkaidensa piirissä ilmiö on selvästi havaittavissa.

– Kehitämme taukoamatta myynti- ja tuotantoprosessejamme, investoimme konekantaamme ja tarjoamme asiakkaidemme käyttöön aktiivisemmin uusia palveluita, kuten kokoonpano- ja suunnittelupalveluita. Tällä hetkellä kaikelle on tarvetta.

Määttä on koulutukseltaan AMK-insinööri ja keskittyy työssään juuri avainasiakkuuksien vahvistamiseen Suomessa sekä Keski-Euroopassa.

Tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa johtaa kokeneen myyntipäällikön mukaan parhaassa tapauksessa ketjureaktioon, josta hyötyvät molemmat osapuolet. Yhteistyön syveneminen mahdollistaa asiakaskohtaisen tuote- ja toimialaymmärryksemme nousemisen äärimmilleen.

– Yhteistyön syventyessä kaikki prosessit asiakkaan kanssa hioutuvat huippuunsa ja kokonaisvaltainen laatu kasvaa. Se vie kaikkien osapuolten kilpailukykyä eteenpäin.

”Muutamien asiakkaiden kanssa olemme viemässä kumppanuutta täysin uudelle, jopa strategiselle tasolle.”

Teemu Määttä, myyntipäällikkö

Yhteistyön syveneminen haastaa parempiin suorituksiin

Yhteistyösuhteen kehittyminen tarkoittaa paitsi entistä luottamuksellisempaa, myös tiiviimpää vuoropuhelua toimittajan ja asiakkaan välillä. Tämä puolestaan tuo Määtän mukaan mukavan lisähaasteen myyntipäällikön toimenkuvaan.

– Asiakkaiden haasteisiin vastaaminen hyvällä asenteella tulee minulta melko luonnostaan, mutta olen silti huomannut, että kun asiakkaat vaativat enemmän, sitä vaatii huomaamattaan enemmän myös itseltään. Niin se vain menee.

Lopuksi puheeksi nousee ST-Koneistuksen lähitulevaisuuden suunnitelmat. Käy ilmi, että jotakin poikkeuksellista on luvassa, ja nimenomaan asiakasyhteistyön saralla.

– Muutamien asiakkaiden kanssa olemme viemässä kumppanuutta täysin uudelle, jopa strategiselle tasolle. Myös tavanomaista isommista investoinneista on ollut puhetta, mutta johto varmasti tiedottaa näistä lisää myöhemmin vielä tänä vuonna.