Sandvik

CASE | Sandvik

Sandvikin ja ST-Koneistuksen yhteistyö toimii: ”Laitteemme ovat jopa puhtaampia kuin edellytämme”

Maailman johtava kaivos- ja urakointilaitevalmistaja Sandvik uudisti strategiansa malminetsintälaitteiden (Exploration drill rigs) osalta muutama vuosi sitten. Uuden strategian myötä kaikki Sandvik DE100 -sarjan malminetsintälaitteet (DE110, DE130, DE140, DE140i, DE142, DE151) valmistetaan Suomessa. Laitteiden ohjauspaneelien valmistus tapahtuu Ylöjärvellä ST-Koneistuksen uudessa puhdastilassa.

Sandvik

Sandvik Mining and Rock Technology -yksikön hydrauliikka ja pneumatiikka hankintojen asiakkuuspäällikkö Pentti Enlundin mukaan ST-Koneistus on luultavasti ainut suomalaisyritys, jonka sekä koneistusosaaminen että kokoonpanotilojen puhtaustaso riittävät varmuudella DE100 -sarjan ohjauspaneeleiden valmistamiseen.

– Itse hydrauliikkalohkon valmistuksen ja kokoonpanon lisäksi ST-Koneistus tekee kaikki ohjauspaneeliin liittyvät hankinnat puolestamme. Saamme valmiin järjestelmän testattuna saman katon alta, Enlund kuvailee kumppanuutta.

ST-Koneistus on vastannut Sandvik DE100-sarjan kaikkien ohjauspaneeleiden valmistuksesta nyt muutaman vuoden ajan. Yhteistyötä aloitettaessa tuotantoprosessi ja sen vaatimukset käytiin yhdessä huolellisesti läpi.

Yhteistyötahot tekivät monta vierailua puolin ja toisin ennen tuotannon aloittamista. Keskusteluja käytiin muun muassa siitä kuinka kokoonpanon ja komponenttihankinnan laatu varmistetaan.

– ST-Koneistuksella oli uskottava visio siitä, kuinka he haluavat kehittyä ja he ovat myös toimineet sen mukaisesti. Vaikka yhteistyömme on vasta alussa, olen vakuuttunut heidän kyvystään kehittyä perinteisestä lohkovalmistajasta vaativien hydrauliikkajärjestelmien toimittajaksi.

”Olen vakuuttunut heidän kyvystään kehittyä perinteisestä lohkovalmistajasta vaativien hydrauliikkajärjestelmien toimittajaksi.”

Pentti Enlund, Sandvik Mining and Rock Technology

control panel
Malminetsintälaite poraa maankuoreen putkia, joiden sisältöä tutkimalla malmin syvyys ja määrä saadaan selville.

Kovat puhtausvaatimukset  

Malminetsintälaitteiden ohjauspaneelien kokoonpano muodostuu noin 50 kytkettävästä osasta. Lohkon lisäksi mukana on mm. letkuja, venttiilejä, mittaristo sekä ohjauslaitteisto. ST-Koneistus kokoonpanee ja kytkee kaiken Sandvikille valmiiksi.

Puhtausvaatimuksena on ettei 0,6 millimetriä suurempia roskapartikkeleita päädy malminetsintälaitteiden hydrauliikkajärjestelmään. ST-Koneistus on tehnyt viime vuosina merkittäviä investointeja kokoonpanotoimintansa puhtauteen juuri kone- ja laiteteollisuuden kovia puhtausvaatimuksia silmällä pitäen.

– Olemme tietoisia siitä, että ST-Koneistuksen ansiosta laitteemme ovat jopa puhtaampia kuin edellytämme. Yhteistyömme voi hyvinkin laajentua myös muihin tuotteisiin tulevaisuudessa.

Sandvikille tuotteiden toimivuus on kaikki kaikessa. Yhtiö testaa kaikkia maailmalle lähtevät laitteensa myös itse, mitä varten sillä on Tampereen Myllypurossa neljä kilometriä pitkä testikaivos.

”Koska kaikki merkit viittaavat siihen, että sähköautoilu kasvaa lähivuosina Kiinassa eksponentiaalisesti, on ymmärrettävää, että kaivosyhtiöt haluavat löytää sähköautoissa runsaasti käytettävää jalometallia.”

Pentti Enlund, Sandvik Mining and Rock Technology

Tutkimussyvyydet DE100 -sarjan laitteilla liikkuvat jopa 230-1500 metrin välillä.

DE100-sarjan kysyntä kasvavat käsi kädessä sähköautoilun kanssa

Kaivosyhtiöt etsivät malminetsintälaitteilla uusien kaivosten paikkoja. Lisäksi laitteilla voidaan selvittää, miten jo löydetty malmisuoni etenee maan alla.

Sandvik DE100-sarjan menekki on ollut nousujohteista viime vuosina. Kysynnän kasvu johtuu pitkälti siitä, että kaikki haluavat löytää juuri nyt kuparia. Kuparin kova tarve puolestaan selittyy kiinalaisilla ja sähköautoilla.

Jo nyt yli puolet maailman sähköautoista valmistetaan Kiinassa. Lisäksi Kiinan eteläisin maakunta Hainan on ilmoittanut, että kaikki siellä myytävät henkilöautot tulee olla sähkö- tai hybridikäyttöisiä vuoteen 2030 mennessä. Kupari liittyy yhtälöön puolestaan siten, että sähköauton valmistaminen vaatii huomattavan paljon kuparia.

– Koska kaikki merkit viittaavat siihen, että sähköautoilu kasvaa lähivuosina Kiinassa eksponentiaalisesti, on ymmärrettävää, että kaivosyhtiöt haluavat löytää sähköautoissa runsaasti käytettävää jalometallia, Enlund pohtii.

Vuonna 2016 kymmenen maailman suurinta kaivosyhtiötä käyttivät 90% etsintäbudjeteistaan juuri kuparin ja kullan etsintään. Rahana se vastaa 1.5 miljardia dollaria, ja etsintäbudjetit ovat sittemmin vain kasvaneet.

Esimerkiksi sähköautojen akuissa käytettävien alkuaineiden kuten litiumin ja koboltin etsintään käytettävät voimavarat kasvoivat 82% vuonna 2018.

Kupari puolestaan käytetään suurelta osin sähköautoissa sen sähköjohtoihin.

– Siinä missä tavanomaisen polttomoottoriauton valmistus vie kuparia 20 kiloa Tesla vaatii sitä 80 kiloa. Sähköautoilu on jo itsessään positiivinen ilmiö, mutta kaiken muun hyvän lisäksi se lisää myös etsintälaitteidemme kysyntää.

ST-Koneistus on Suomen suurin vaativiin erikoisarjoihin erikoistunut hydrauliikkalohko- ja komponenttitoimittaja. Valmistamme monimutkaisia komponentteja suurella kapasiteetilla alan nykyaikaisinta laitekantaa hyödyntäen.

Autamme hydrauliikkayrityksiä sekä kone- ja laiterakennusteollisuutta valmistamaan laadukkaita lopputuotteita kilpailukykyiseen hintaan maailmanlaajuisesti. 

Toimipaikkamme on Ylöjärvellä Pirkanmaalla, missä yrityksemme palveluksessa työskentelee 60 työntekijää. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 10 miljoonan euroa, josta 40 % muodostui viennistä.